Ajay Tyagi

KP

(5.0)
 • Exp:5
 • Arabic|Assamese

Meena S

Lal Kitab,Nadi,Prashana Kundali,Tarot,Vedic

(5.0)
 • Exp:10
 • Hindi

Shailesh

Vedic

(5.0)
 • Exp:5
 • Hindi

Arvind S

Vedic

(5.0)
 • Exp:20
 • Dogri|English|Hindi|Punjabi

V j k

Prashana Kundali,Vedic

(5.0)
 • Exp:4
 • English|Hindi

Charu A

Prashana Kundali,Vedic

(5.0)
 • Exp:10
 • English

Seema B

Vedic

(5.0)
 • Exp:4
 • English|Hindi

Mamta

Prashana Kundali,Vedic

(5.0)
 • Exp:5
 • Hindi