Lakshmi Shree

Numerology,Vedic

(5.0)
 • Exp:15
 • Hindi

Manisha G

Prashana Kundali,Vedic

(5.0)
 • Exp:4
 • English|Hindi

Akhila kumar

Prashana Kundali,Vedic

(5.0)
 • Exp:30
 • English|Hindi|Tamil

Suraj

Vedic

(5.0)
 • Exp:3
 • Hindi|Nepali|Nepali

prashanth

Prashana Kundali,Vaastu,Vedic

(5.0)
 • Exp:17
 • English|Hindi|kannada|Marathi|Tamil|Telugu

Anupama

Prashana Kundali,Vedic

(5.0)
 • Exp:3
 • English|Hindi

Nandini

Tarot

(5.0)
 • Exp:3
 • English|Hindi

Surinder Bala

Vedic

(5.0)
 • Exp:10
 • Hindi|Punjabi